Sigorta


Sigotacılık, ticaretin gelişinden çok uzun zaman sonra ortaya çıkmamış, tüccarları beklenmedik olaylardan (doğal afetler, soygun, vb) korumanın bir yolu olarak gelişen muhtemelen en eski insani ekonomik faaliyetlerden biridir. M.Ö. ("ortak döneminden önce") üçüncü milenyum kadar eski dönemlerde, risk yönetimi için sigorta kullanan tüccarların olduğuna dair kanıtlar vardır.

Günümüzde, sigortacılık, hem kişisel ve hem de iş faaliyetleri açısından büyük risk taşıyan, finans sektörünün en karmaşık alanlarından biridir. Çoğu sigortacılık şirketleri, rekabeti oldukça şiddetli hale getiren benzer ürünler sunmaktadırlar. Sigortacılık sektörünün bazı özellikleri şunlardır::
Devamı…
  • özellikle sigorta ürünlerinin karmaşıklığı dikkate alındığında, potansiyel veya mevcut müşterilerle açık ve etkili bir iletişim esastır.
  • Likidite (yani, tazminatlar için mevcut para miktarı) sektörün en önemli sorunlardan birisidir.
  • Merkezi veri depolama ve bilgiye kolay erişim, başarılı bir sigorta şirketi ve onun rakipleri arasındaki tüm farklılıkları ortaya koyar.
  • İşlemlerin hacmi kadar, sektörünün karmaşıklığı da, güçlü raporlamayı, verimliliği ve gelecekteki tahmini eğilimleri ölçmek için analitik araçları gerektirir.
  • Gizli bilgilerin korunması sigorta şirketleri için çok önemlidir. Bireylerin ve şirketlerin, sigortacılarının korsanlardan gelen saldırılara dayanabileceğini ve bilgi sızıntılarına izin vermeyeceğini bilmeleri gerekir.
  • Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar gizlilik ihlalleri, dolandırıcılık, vb önlemek için sıkı tedbirler uyguladıklarından, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum daha zor hale gelmiştir.
  • Bu sorunlar müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), iş zekası (BI) ve profesyonel hizmetler otomasyonu (PSA) gibi uygulamalar kullanılarak giderilebilir.